Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi

Lĩnh vực xây dựng công trình thủy lợi của chúng tôi bảo đảm an toàn trong đầu tư xây dựng, đập phải được thiết kế để bảo đảm an toàn theo các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành; sơ đồ bố trí tổng thể và thiết kế kết cấu đập phải tạo thuận lợi cho công tác quản lý an toàn đập, ứng cứu đập khi xảy ra sự cố và sửa chữa khi công trình bị hư hỏng; thiết kế phải bố trí lắp đặt các thiết bị thu thập thông tin khí tượng, thủy văn trên lưu vực hồ chứa để phục vụ cho việc vận hành đập và thiết bị quan trắc đập để giám sát trạng thái làm việc của đập.

Bên cạnh đó, đập phải được thi công xây dựng bảo đảm an toàn theo các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành; công tác giám sát thi công xây dựng phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và được ghi chép đầy đủ theo quy định trong suốt quá trình từ khi khởi công đến khi hoàn thành công trình.

Đối với các hạng mục công trình phải chặn dòng vượt lũ, chống lũ, chủ đầu tư, chúng tôi bố chí đủ nguồn lực để bảo đảm an toàn.  chịu trách nhiệm tổ chức lập phương án bảo đảm an toàn cho vùng hạ du đập trong quá trình thi công xây dựng đập. Đập phải được kiểm tra thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy định.

Leave Comments

098.18.75.366
098.18.75.366